Formula As – 2012
http://www.formula-as.ro/2012/1043/terapii-alternative-58/gabriel-dutchevici-maestru-de-terapii-orientale-tratam-orice-tip-de-afectiune-de-la-dureri-de-cap-la-cancer-in-stadiul-terminal-15735

Gabriel Dutchevici – maestru de terapii orientale „Tratam orice tip de afectiune, de la dureri de cap, la cancer in stadiul terminal”

In domeniul terapiilor orientale, maestrul Gabriel Dutchevici este un nume „cu greutate” la noi, cu recunoaştere la nivel internaţional. Fascinat de cultura budhistă, chineză, nepaleză şi japoneză, a avut ca profesori mari maeştri, de la care a învăţat tehnici de vindecare neconvenţionale, ce pot să ne redea sănătatea fără medicamente, prin energizarea întregului organism 

Totul a-nceput cu o scrisoare…
Dragă „Formula AS”,

„Suntem o familie de intelectuali, ajunşi din urmă de suferinţele trupeşti. Soţul meu avea aproape zilnic crize de spasmofilie, cauzate de hipocalcemie. Făcuse diverse tratamente cu calciu şi vitamina D, însă fără rezultate. A încercat şi cura cu coji de ouă de ţară, dar în zadar. Deodată se albea şi cădea din picioare… Su­ferea şi de o cifo-scolioză gradul I, de la anii de muncă petrecuţi în faţa calculatorului. Odată a făcut un efort fizic mai mare (a ridicat ceva greu), iar de atunci avea dureri de spate aproape continuu, din cau­za cărora nu reuşea să se odihnească. La rândul meu, şi eu fusesem diagnosticată cu diabet zaharat de tip I şi făceam tra­tament cu insulină. Pe lângă această boală gravă, eram mereu foarte slăbită şi transpiram conti­nuu, a­bun­dent, în special în partea superioară a corpu­lui. Noaptea, transpiram atât de puternic, încât trebuia să-mi schimb pijamalele la fiecare jumătate de oră. Aveam şi dureri difuze în zona abdominală, iar pe tot corpul (în special la picioare) aveam senzaţii de ar­sură, ca o electrocutare. Viaţa noastră devenise un cal­var. Aţipeam amândoi doar câteva minute pe noap­te, dar şi atunci ne deranjam reciproc, din cauza pro­ble­me­lor fiecăruia. Am consultat o listă întreagă de me­dici, ne-am făcut zeci de analize de sânge, ecografii şi radio­grafii, am urmat trata­mente naturiste (cu supli­men­te alimentare) şi medica­men­­toa­se, dar starea noas­tră de sănă­tate nu s-a modificat spec­tacu­los în bine. Când cău­tam alte soluţii naturale de tra­tament, în arhiva de internet a „For­mulei AS” am des­coperit scri­soarea de mul­ţu­mire a unei doam­ne care avusese simpto­me asemănătoare cu ale so­ţu­lui meu şi se tratase la domnul Gabriel Dut­che­vici. Am notat nu­mă­rul de telefon, iar după ce a vor­bit cu dânsul, soţul meu a înce­put un trata­ment, în care urma fel de fel de pro­ce­duri alterna­tive orien­tale. Du­pă pri­mele două săp­tămâni de kine­toterapie şi goshin-taiso (nişte mişcări speciale), du­re­rile de spate i s-au atenuat şi a început să se odihnească mai bine. Hi­pocalcemia i-a dispă­rut în cir­ca o lună, iar de când a termi­nat tratamentul Reiki, nu a mai avut nici o criză de spasmofilie, fără să mai fie ne­voit să ia su­plimente cu calciu şi vitamina D! Văzând atâ­tea rezultate be­ne­fice, m-am pro­gramat şi eu la Clinica Jiko, a d-lui Dut­che­vici. După numai câ­teva şedin­ţe de tratament ener­ge­tic (Rei­ki, shiatsu şi refle­xotera­pie), transpira­ţiile mi-au scăzut în intensitate, iar după vreo lună, au dispărut complet. Am conti­nuat să fac tratament zilnic şi, în timp, m-au lăsat durerile ab­dominale şi furnică­turile din picioare. În pa­ralel, am consta­tat că trata­men­tul m-a ajutat şi la scă­derea dozei de in­sulină (de aproape un an fac doar câte o injecţie pe zi, în loc de trei, la recomanda­rea medicului!).
Anul trecut, pe când încă mergeam la tratament, în familia unor prieteni buni s-a întâmplat o adevărată dra­­mă. Băieţelul lor, Grecea Ştefan Cristian, în vârstă de 9 ani, era la joacă cu alţi copii, când a fost muşcat groaznic, de umăr şi de braţul drept, de un Pitbull, lă­sat liber pe stradă. Câinele l-a luat în gură ca pe o păpuşă şi nu i-a dat drumul decât după vreo 5 minute chi­nui­toare, timp în care l-a sfâşiat continuu. În urma smuci­turilor, l-a lovit grav şi la cap. Copilul a suferit traume fizice şi psihice severe (mâna dreaptă i-a ră­mas parali­zată, fiindu-i afectaţi patru nervi şi două tendoane), iar noaptea avea coşmaruri – mereu visa că este atacat de un câine şi se trezea ţipând de groa­ză. Nu­­mai pen­tru sutura şi vindecarea plăgilor a stat inter­nat mai mult de o lună în spital! În privinţa bra­ţului paralizat, doctorii nu le-au dat părinţilor şanse de re­cu­perare în România. Era nevoie de o operaţie la Paris sau Viena, deoarece în ţară nu există tehnica ne­cesară, dar ei n-au putut strânge suma care să acopere această intervenţie. Impresionată de starea copilului, i-am în­drumat către clinica Jiko, măcar pentru o opi­nie. Ma­es­trul Dutche­vici l-a îndrăgit pe Cristian din prima cli­pă şi le-a promis prietenilor noştri recupe­ra­rea tota­lă, în circa un an. După numai două luni de tratamente, băiatul a început să-şi folosească mâna dreaptă şi să scrie, iar în prezent este recuperat 99%. În paralel, a început să practice şi artele marţiale, ceea ce l-a ajutat să mai scape de teama obsesivă de câini. Îi mulţumim din suflet d-lui Dutchevici şi echipei sale pentru «minu­nile» pe care le realizează în domeniul sănătăţii, dar şi colecti­ vului «Formulei AS», fără de care nu am fi aflat de clinica Jiko. Să vă ajute Dumnezeu în tot ce faceţi!”.

(Pentru conformitate, mama copilului, Iuliana Gre­cea, poate fi contactată la e-mail: juliana_2010@yahoo.com)

L-am cautat pe Gabriel Dut­chevici la dojo-ul sau din Bu­curesti, unde preda arte­le mar­tiale. L-am urmarit in tim­pul unei lectii de karate, im­bra­cat in kimono, cu centura nea­gra impodobita cu mai mul­te stelute, si m-am mirat de for­ta sa, dar si de usu­rinta cu care se misca, in ciuda celor 60 de ani impliniti de curand. La ter­mi­na­rea cursu­rilor, i-am inma­nat scri­soarea, solici­tan­du-i un in­ter­viu. A par­curs-o calm si zam­bitor. „Ma bucur ca mai exis­ta si oameni recu­noscatori prin­­tre noi. De obicei, dupa ce se vin­deca, pacientii uita ca au avut vreodata probleme. Mi-o amintesc pe doamna F, o voi suna sa-i mul­tu­mesc pentru aprecieri…”.

– Maestre Dutchevici, te­ra­piile orientale pe care le prac­ticati reprezinta pentru multi dintre noi un mister. Detaliati, pentru cititorii re­vis­tei noas­tre, tratamen­tele dvs.
– Cand am creat Centrul Ji­ko, m-am inspirat dupa mo­de­lul unui centru de medicina alternativa pe care l-am vazut in Japonia: o clinica mica, cu 12 paturi, un­de la cazurile gra­ve lucrau mai multi terapeuti simul­tan. Am observat ca tera­pia combinata facea ca bol­na­vul sa se simta mai bine, intr-un timp mai scurt. Ajuns acasa, am format o echipa de tera­peuti bine structurata. Fie­care dintre ei este specializat intr-o anumita terapie, dar stie sa le aplice si pe cele­lal­te. Folosim tehnici orien­tale si tehnici de recuperare, intre care exista o stransa legatura: reiki, terapie cranio-sacrala, atingere cuantica, matrice energetica, koho-shiatsu, goshin-taiso, reflexoterapie, kinetoterapie, ma­saj. In plus, as­trologia chineza, care nu da gres nicio­data, ne ajuta sa personalizam tehnicile necesare in tra­ta­ment. Pentru fiecare pacient, in functie de afec­tiunea de care sufera si de stadiul ei, hotaram ce sche­ma de tra­tament i se potriveste mai bine si cum urmea­za s-o aplicam, astfel incat terapia sa fie eficienta si rezul­tatele sa se vada cat mai repede.

– In ce afectiuni ati avut cele mai bune rezultate?
– Tratam orice tip de afectiune, de la sinuzite, dureri de cap, migrene si depresii, pana la cancer in stadiul ter­minal. Nu exista vreo boala care sa nu raspunda la terapia complexa pe care o aplicam pacientilor. Cele mai rapide rezultate se vad la durerile pricinuite de di­verse afectiuni ale coloanei vertebrale: cifoze, sco­lioze, hernie de disc (suntem singurii din Europa care putem introduce discul la loc, printr-o metoda terapeutica ori­ginala, descoperita de noi, pe care dorim s-o brevetam). La herniile de disc, luam in calcul varsta pacientului, greutatea lui, daca face vreo forma de miscare organi­zata. Rata succesului la acest diagnostic este de 98%! Comparand un RMN de la inceputul tratamentului cu unul de la final, se observa rezultate spec­ta­culoase.

– De cate astfel de sedinte este nevoie pentru vin­de­carea unei boli?
– In cursul primelor doua, trei sedinte, incercam sa stopam durerile, indiferent de diagnostic. Abia dupa ce scapam de problemele acute, care deranjeaza de fapt pa­cientul, incepem adevaratul proces de vindecare al bo­lii. Numarul sedintelor variaza in functie de particu­laritatile afectiunii: de la 12 zile la mai multe luni sau chiar un an, daca problemele sunt mai grave. In general, cand un pacient are o afectiune cronica veche de un an, avem nevoie de circa o luna pentru a vedea primele progrese spre insanatosire.
– Cum se desfasoara o sedinta de tratament?
– Sa luam, drept exemplu, o banala sinuzita. Se face mai intai shiatsu pe punctele de acupunctura, deschi­zandu-se punctele energetice, se aplica local energie prin Reiki sau alta tehnica energetica, dupa care se in­chid aceste orificii energetice. Imi aduc aminte de un caz in care pacientul a venit doar la trei sedinte, iar a pa­tra zi nu s-a mai dus la birou, pentru ca din sinusuri ii curgea infectia pe nas atat de tare, de parca ar fi avut un robinet. Practic, tratamentul a durat doar trei zile, dupa care pacientul nu a mai avut nimic! Insa la bolile grave aplicam, pe rand, mai multe terapii din cele amintite, ast­fel ca o sedinta poate sa dureze mai mult de o ora!

„Nu face celui de langa tine ceea ce tie nu ti-ar placea sa ti se faca”
– Exista un suport teoretic al terapiilor orientale?
– Orientalii afirma ca latura comuna a tuturor dis­ciplinelor care se bazeaza pe energie este activarea a ceea ce am avut cu totii, inca de la nastere: capacitatea de a ne vindeca singuri. De foarte multe ori, bolile de care suferim au radacinile in actiunile noastre de zi cu zi sau in gandurile negative. La toti oamenii actioneaza legea karmei: cauza si efectul. Aici pot sa adaug „legea de aur”, care spune: „Nu face celui de langa tine ceea ce tie nu ti-ar placea sa ti se faca”.

– Ce importanta are astrologia chineza in trata­mentele pe care le faceti la Jiko?
– Astrologia Destinului ne poate ajuta sa cunoas­tem personalitatea individului analizat, in special ci­clu­rile lui de sanatate. Colega mea, Casandra Mihai, care stu­diaza de peste 10 ani cultura chineza cu mare­le maestru Joey Yap, mi-a atras atentia asupra exac­titatii unei astfel de astrograme. Analizand dosarele mai vechi ale unor pa­cienti, pe baza astrogramei nata­le, a observat ca evo­lutia starii lor de sanatate se oglin­deste perfect in pre­dic­tii. Dar nu s-a oprit aici… A facut si alte studii, prin care a putut stabili, de exem­plu, care va fi profilul starii de sanatate a pacientului pe o anumita perioada de timp, cand vor iesi la supra­fata sau cand i se vor agrava pro­blemele. Stim cu totii ca medicina chineza a gasit intot­deauna solutii pentru re­zol­varea problemelor de sana­tate, care au trecut proba timpului. In Estul Europei, probabil suntem sin­gurii care s-au gandit sa imple­teas­ca medicina energe­tica cu astrologia chineza! Din feri­cire, eu am avut privilegiul sa fac cursurile multor scoli orientale, unde am invatat tehnici extrem de benefice pentru sanatate. Medicina orientala este, cu siguranta, o alternativa de succes la tratamentele medicamen­toa­se agresive, reco­mandate de medici. O optiune in plus pen­tru pacientii care vor sa-si aleaga singuri calea ca­tre redobandirea sanatatii.